Pyoter Perevezentsev
Boris Konstriktor
Sergey Yakunin
Dmitry Sirotkine (Zemsky)
Evgene Strelkov
Viktor Goppe
Viktor Remishevsky